Казвам се Теменуга Тодорова и от 2009 година съм Директор на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“ – Попово.

Образование: Висше – инженер агроном магистър, завършила съм АУ – Пловдив, специалност „Полевъдство“, специализация „Растителни биотехнологии“.

Основни квалификации: Втора професионално-квалификационна степен.

Професионален опит:  34 години, от които 30 години педагогически.

Награда на Министерството на образованието и науката „Св. Иван Рилски“

На 11 май 2020 година бях номинирана от МОН и удостоена с награда „Св. Иван Рилски“ за създадената отлична организация по отношение на внедряването на обучението от разстояние в ПГСС „Никола Пушкаров“ – Попово. Училището самостоятелно активира локално облачно пространство в Office 365. Чрез приложението MS Teams директорът, заедно с екипа си, организира виртуално училище.

Почетната грамота „Митрополит Андрей Велички“

През м. септември 2017г. бях номинирана от Регионално управление на образованието гр. Търговище и удостоена с почетната грамота „Митрополит Андрей Велички“ за доказани високи резултати в образователния процес за завоюване на призови места на ученици от училището на международни конкурси и състезания и на национални  състезания по професии.

През м. септември 2015г. бях номинирана от Регионално управление на образованието гр. Търговище и удостоена с почетната грамота „Митрополит Андрей Велички“ за доказан принос в развитието на регионалната система на средното образование, за проявена инициативност в създаването на училищни условия за иновативност в управленската дейност и в методите на урочна и извънкласна дейност на учителите, за съществено  развитие на материално-техническата база и за постигнати  високи резултати в  извънучилищната дейност през учебната 2014/2015 година.

През м. септември 2014г. бях номинирана от Регионално управление на образованието гр. Търговище и удостоена с почетната грамота „Митрополит Андрей Велички“ за повишаване на ефективността и качеството на професионалното образование в област Търговище, за значими постижения в развитието на материално-техническата база и за изглаждане на високо технологична учебна среда в училището.